预售8.18万元起 新一代本田飞度将8月26日上市

预售8.18万元起 新一代本田飞度将8月26日上市

近日,我们由相干渠道得悉 ,全新一代广汽本田飞度将于8月26日正式上市 。此前,新车已开启预售,预售价钱8.18万元起。据悉 ,新一代本田飞度将推出通俗版车型和Crosstar版车型,动力大将照旧搭载1.5L天然吸气策动机。

外不雅方面,新一代本田飞度比拟现款车型加倍圆润 ,且时尚感更强 。细节方面 ,该车延续了两厢的车体态式,前脸年夜灯组面积变得更年夜,内部采取环形LED日间行车灯 ,视觉结果凸起。值得一提的是,Crosstar版车型外不雅插手更多跨界气概的套件,包括黑色塑材质的轮眉、前后保险杠护板和车顶行李架等 ,使其看上去更具活动感。

车身尺寸方面,通俗版车型长宽高别离为4019/1694/1537mm,轴距为2530mm 。另外 ,潮跑Pro车型将供给6种车身色彩,此中四种可选黑色车顶,内饰均以灰色为主 ,点缀的装潢色彩则有荧光绿和白色两种 。而Crosstar版车型尺寸方面,其长宽高别离为4090/1725/1567mm,轴距与通俗版车型一致 ,为2530mm。

内饰方面 ,新车内部整体采取了简约气概。同时,新车配备了双辐式多功能标的目的盘,双色搭配的内饰配色 ,进一步增添了车辆内部的时尚感 。同时,该车空调等诸多功能照旧以物理按键节制,晋升驾车时利用便当性。

动力方面 ,全新国产飞度将搭载代号L15BU的1.5L天然吸气策动机,最年夜功率131马力(96千瓦),峰值扭矩为155牛·米 ,传统系统与之匹配的是CVT变速箱,知足国6排放尺度。

吊秤—北京华硕天合商贸有限公司
【读音】:

jìn rì ,wǒ men yóu xiàng gàn qú dào dé xī ,quán xīn yī dài guǎng qì běn tián fēi dù jiāng yú 8yuè 26rì zhèng shì shàng shì 。cǐ qián ,xīn chē yǐ kāi qǐ yù shòu ,yù shòu jià qián 8.18wàn yuán qǐ 。jù xī ,xīn yī dài běn tián fēi dù jiāng tuī chū tōng sú bǎn chē xíng hé Crosstarbǎn chē xíng ,dòng lì dà jiāng zhào jiù dā zǎi 1.5Ltiān rán xī qì cè dòng jī 。

wài bú yǎ fāng miàn ,xīn yī dài běn tián fēi dù bǐ nǐ xiàn kuǎn chē xíng jiā bèi yuán rùn ,qiě shí shàng gǎn gèng qiáng 。xì jiē fāng miàn ,gāi chē yán xù le liǎng xiāng de chē tǐ tài shì ,qián liǎn nián yè dēng zǔ miàn jī biàn dé gèng nián yè ,nèi bù cǎi qǔ huán xíng LEDrì jiān háng chē dēng ,shì jiào jié guǒ tū qǐ 。zhí dé yī tí de shì ,Crosstarbǎn chē xíng wài bú yǎ chā shǒu gèng duō kuà jiè qì gài de tào jiàn ,bāo kuò hēi sè sù cái zhì de lún méi 、qián hòu bǎo xiǎn gàng hù bǎn hé chē dǐng háng lǐ jià děng ,shǐ qí kàn shàng qù gèng jù huó dòng gǎn 。

chē shēn chǐ cùn fāng miàn ,tōng sú bǎn chē xíng zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4019/1694/1537mm,zhóu jù wéi 2530mm。lìng wài ,cháo pǎo Prochē xíng jiāng gòng gěi 6zhǒng chē shēn sè cǎi ,cǐ zhōng sì zhǒng kě xuǎn hēi sè chē dǐng ,nèi shì jun1 yǐ huī sè wéi zhǔ ,diǎn zhuì de zhuāng huáng sè cǎi zé yǒu yíng guāng lǜ hé bái sè liǎng zhǒng 。ér Crosstarbǎn chē xíng chǐ cùn fāng miàn ,qí zhǎng kuān gāo bié lí wéi 4090/1725/1567mm,zhóu jù yǔ tōng sú bǎn chē xíng yī zhì ,wéi 2530mm。

nèi shì fāng miàn ,xīn chē nèi bù zhěng tǐ cǎi qǔ le jiǎn yuē qì gài 。tóng shí ,xīn chē pèi bèi le shuāng fú shì duō gōng néng biāo de mù de pán ,shuāng sè dā pèi de nèi shì pèi sè ,jìn yī bù zēng tiān le chē liàng nèi bù de shí shàng gǎn 。tóng shí ,gāi chē kōng diào děng zhū duō gōng néng zhào jiù yǐ wù lǐ àn jiàn jiē zhì ,jìn shēng jià chē shí lì yòng biàn dāng xìng 。

dòng lì fāng miàn ,quán xīn guó chǎn fēi dù jiāng dā zǎi dài hào L15BUde 1.5Ltiān rán xī qì cè dòng jī ,zuì nián yè gōng lǜ 131mǎ lì (96qiān wǎ ),fēng zhí niǔ jǔ wéi 155niú ·mǐ ,chuán tǒng xì tǒng yǔ zhī pǐ pèi de shì CVTbiàn sù xiāng ,zhī zú guó 6pái fàng chǐ dù 。

leave a comments

image